Zoo + Pupil·les en Alzira - Celebrem el 9 d'Octubre

Multiple dates

Show previous dates

Recinte Firal Alzira

Avinguda Adrián Campos Suñer, Alzira

AUTORITZACIÓ MENORS:

En el cas que el menor tinga menys de 16 anys deurà d'anar acompanyat d'un adult i l'autorització corresponent; i en el cas de menors amb 16 o 17 anys, podràn accedir amb només l'autorització corresponent i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor/tutora legal.

Podeu sol·licitar un model d'autorització al correu: granteatre@alzira.es, o en el següent enllaç http://www.alzira.es/alzira_vpm/contenidos/agenda/2021/09/autorització_menors.pdf

Media content

Related content

Share with friends