PER LA FAM D'HERETAR

Saturday 1 April 19:30

Centre Municipal Bernat i Baldoví

Carrer de Sant Josep 32, Sueca

Per la fam d'heretar és una comèdia valenciana en un acte, de Josep Peris Celda.

Una família a la quial li minven els recursos econòmics, recorre a mil argúcies per poder heretar del seu tio.

Al final, després de molts dilemes, acaba heretant qui menys ho esperava.


Media content

Related content

Share with friends