La repetición

Multiple dates

Show previous dates

Teatre del Raval (Gandía)

Sant Ramon, 8, Gandía

La ciència solament pot percebre fenòmens repetibles. Coneixem l'univers a través d'allò es repeteix. L'ésser humà és l'únic animal que es repeteix en entropessar dues vegades amb la mateixa pedra. Tot es repeteix. A través del recurs de repetir en escena accions, paraules, sons i moviments, aquesta peça explora les possibilitats compositives i coreogràfiques de la mateixa repetició.

Media content

Share with friends