No hay eventos en Parc de l'estació (carrer del Pare Antoni Salelles)